Hirdető

Hirdetőbe belépés az oldal alján.

Kérjük, saját érdekében olvassa el
használati, moderálási és adatkezelési tájékoztatónkat, szabályainkat!

Az oldal a Szövetség tagjai számára felületet biztosít termékeik, szolgáltatásaik közzé tételéhez időkorlát, és ellenszolgáltatás nélkül. Itt helyezhetik el áruikkal, termékeikkel, eszközeikkel kapcsolatos hirdetéseiket. Elhelyezhetők "Keresem" típusú hirdetések is. A zökkenőmentes kapcsolatteremtés, és üzletkötés érdekében ne feledje pontos elérhetőségeit megadni. A név, vagy elérhetőség nélkül megjelentetett beírásokat okafogyottság miatt eltávolítjuk.
Hirdető használati szabályok Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége:

• Tilos trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
• Tilos személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt),
• Tilos továbbá mások becsületére, jóhírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
• Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;
• Tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
• Tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
• Tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
• Tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a vitis.hu jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
• Tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni.
• Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a hirdető működését (pl. flood, spam, provokáció, script hozzászólások)
• Tilos szándékosan félrevezetni a többi felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
• Tilos más felhasználó vagy a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők szövetsége alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
• Tilos a tagok meghirdetett termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
• Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
• Tilos a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
• A szövetség tagjainak termékeit kivéve tilos idegen termék reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, más weboldalt népszerűsíteni.
• Tilos politikai, vallási, vagy etnikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni.
• Tilos több felhasználói névvel hirdetni.
• A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A moderátorok nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.
• A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a hirdetőn közzétesz, ideértve. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a hirdetőn bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a honlap üzemeltetőjével szemben, a felhasználó köteles a honlap üzemeltetőjét az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A vitis.hu kizárólag a hirdető rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget.

A jelen weblap üzemeltetője a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév:   Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége
Székhely:   3261 Abasár, Fő utca 179.
Weblap:   vitis.hu
Telefon:   +3630/662-9416
E-mail:   szoloszov@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő:   nincs
Adatvédelmi kérelmek:   a fent megadott telefonszámon, vagy e-mail címre
Adatfeldolgozás:   adatfeldolgozás nem végzünk
Adattovábbítás:   Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával, a hirdető használatával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, egyesületünk nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége internetes honlapját látogatja, eközben egyes személyes adatait is átadja számunkra.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap és a hirdető használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy más felhasználókkal.
Honlapunk kialakítása és üzemeltetése során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. A honlap üzemeltetéséhez az adatok védelme érdekében a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató WEB-SERVER Kft (Magyarország 4025 Debrecen, Pásti utca 2. I./5, Adószám: 13498454-2-09) szerver gépeit vesszük igénybe. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
Cookie-k (sütik) Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani.

Az Ön jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.
Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk a fent megadott elérhetőségeken.

Érintett jogok:

• hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
• amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
• az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
• az adat kezelésének korlátozása;
• az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
• személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
• bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
• tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

Minden fenti vonatkozásban érkező kérésre ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn azaz 30 napon belül).

Információbiztonság

Egyesületünk elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát. Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából. Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg. Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve hatósági, állami szervek weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Abasár, 2018.03.30.
Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége

A hirdető használata közben az Ön által önként a hirdetés szövegébe beírt személyes adatai a hirdetőt olvasó személyek számára láthatók lesznek, kérjük szermélyes adatai beírása előtt ezt a tényt vegye figyelembe!


A HIRDETŐ-be belépéssel a felhasználó elfogadja a fent leírt szabályokat.

Az oldal elejére.